Hírlevél:

  ok
Leiratkozás

Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is mielőbb értesülhessen legújabb kiadványainkról!
Sajtófigyelő
  
Ambrus Lajos-Csoma Zsigmond-Somlósi Lajos: A magyar bor útja (A kezdetektől napjainkig)

Az utóbbi években egyre több kiadvány jelenik meg a borkultúráról. A magyar bor útja című, szép kiállítású könyv - amelybe már belelapozni is élvezet - a történelmi Magyarország területén található valamennyi borvidéket bemutatja, a kezdetektől napjainkig. A két szerző, Ambrus Lajos és Csoma Zsigmond szólnak a keleti gyökerekről és nyugati hatásokról, ismertetik a szőlőhegy életét az évszázadok tükrében, írnak a híres borok és borvidékek létrejöttéről csakúgy, mint a szőlőfajtákról és a modern magyar borászat kialakulásáról a XIX. században. Egy teljes fejezetet szentelnek a magyar bor "mélyrepülésének", amely a rendszerváltásig tartott. Kiterjed figyelmük a Kárpát-medence magyar lakta területeinek boraira, azok történelmére és eredményeire is. Sorra veszik a magyar bor művészeit, az év bortermelőit és nem hagyják ki az ország különleges szőlő- és borkészítményeinek ismertetését sem. A szombathelyi B.K.L. Kiadó gondozásában megjelent 232 oldalas könyv majdnem 300 fotóját Somlósi Lajos készítette.

A bort szerető olvasó nemcsak új ismeretekkel gazdagodik, de élvezetes stílusban megírt, olvasmányos könyvre is szert tesz.

(Turizmus Panoráma, 2004. február 06.)

Az idei könyvhét egyik legszebb könyvét, A magyar bor útja című kötetet a szombathelyi B.K.L. Kiadó gondozta. A könyvterv Sellyei Tamás Ottó remeke, a képfeldolgozás Koltai Jánosé. Elsőként az ő munkájukat méltatta Szörényi Levente, a legendás dalszerző, minthogy a könyv külleme szökik szembe elsőként: jó kézbe venni, a téma is, de a betűtípus is vonzza a szemet. Olyan csodálatos benne a képanyag, hogy az ember hosszú percekig néz egy-egy fotót.

"Úgyhogy magam jöttem rá: a szőlőterület szent hely. Pogány hely, a szó legnemesebb értelmében. A könyv ezt jól visszaadja, amellett, hogy egy nagy időutazás, mert benne ezeréves emlékeinkről is szó van." Szörényi ezek után arról beszélt, hogy e borkönyvnek angol és német nyelven ott kellene lenni a nemzetközi könyvpiacon, hadd tudják meg más nemzetek, mivel foglalkozik a magyar ember; s hogy e kötet üzenet a jövőnek is, mert nyomot hagy a minőségi borkészítésről, ahogy 5000 évvel ezelőttről megvan a mezopotámiai sör leírása...

(Vas Népe, 2003. június 13.)

Hamvas Béla, akiben a bor kultusza és bölcselete ideálisan találkozott, azon tűnődik egy írásában, hogy a szőlő kultúrateremtő- és hordozó növény. A végleg letelepülő és a tájjal szakrálisan egybeforradó népek lesznek az igazi szőlőművesek. Mert egy-egy tájnak nemcsak kiterjedése és klímája, de szelleme és kisugárzása is van, amelyet a szenzibilis lélek a borban találhat meg sűrített formában. Ami a Kárpát-medencét illeti, az itteni szőlő- és borkultusz ősi eredetű, miként az Ambrus Lajos, Csoma Zsigmond és Somlósi Lajos könyvhétre megjelent albumából kiderül.

Bor szavunk török eredetű, és kevés fogalomra használt annyi megkülönböztető jelzőt és kifejezést nyelvünk, mint a hegy levére a távolabbi meg a közelebbi múltban, illetve jelenben. A szerzők akkurátusan felsorolják eme jóízű szavakat, csak mutatóban néhány: sokadalom bora, papoké meg venyigehányóké, úrbor, kepebor, adóbor. És mindez lehet színe, fénye szerint borongós és pállott, ordas, nyaras, virágos, búsult és rutás, társ, fráter és búcsúzó stb.

(Magyar Nemzet, 2003. június 05.)

Boriváshoz való (Fotóalbum Somlósi Lajos fotóival és Kátai Zoltán-Róka Szabolcs magyar bordalokat tartalmazó zenei CD-jével)

"A két énekmondó CD-je, amint a fotóalbum, tehát boriváshoz való. A könyvtervet is Somlósi Lajos készítette (Koltai János közreműködésével): a címlapon látható pinceajtó rácsai között maga a hanglemez látszik."

(Vas Népe, 2003. november 16.)

  
Lőrincz Zoltán: Szent Márton, Savaria szülötte /Saint Martin the son of Savaria / Sankt Martin der Sohn von Savaria

A magyar, német és angol nyelvű könyv kísérletet tesz arra, hogy körképet adjon Szent Márton másfél évezredes kultuszának sokszínűségéről és jelentőségéről, feltárva azokat az Európában megtalálható jelentős képzőművészeti alkotásokat, melyek témája e szenthez kapcsolható.

Életéhez számos legenda kapcsolódik, melyek közül a legfontosabb az a történet, mely szerint egy didergő koldust meglátva köpenyét kardjával kettészelte, és a koldusra terítette. A köpenyátadás jelenete lett Márton fő attribútuma, így ábrázolják Európa-szerte a legtöbbször.

(Millenniumi Országjáró, 2001. január-február)

A kötet megjelenését másfél éves munka előzte meg: a szerzőpáros, dr. Lőrincz Zoltán művészettörténész és Németh József fotós beutazták egész Európát Márton nyomában. A kutatómunka eredményeképpen egy nemzetközi érdeklődésre méltán számot tartó, forrásértékű közös alkotás jött létre, amely a Szent Márton jelenséget művészettörténeti szempontból a lehető legsokoldalúbban mutatja be, feltárva a téma szerte Európában megjelenő gazdagságát. Felkeresték azokat a helyeket, ahol Márton valaha is járt, ahol kolostort alapított, ahol templom van róla elnevezve. Az őt ábrázoló szobrok, festmények, üvegablakok rengetegéből választották ki a legszámottevőbbeket, hogy összeálljon a Szent Márton-életmű és -hagyomány teljes képe.

(Vas Népe, 2000. november 18.)

A könyvben ötven-ötven százalékban szerepelnek kelet-európai és nyugat-európai illusztrációk, melyek zömét a szombathelyi fotós, Németh József készítette. A másképpen nem hozzáférhető képek egyszeri közlési jogát pedig megvásárolta a kiadó. Jelentős összegeket fizetett azért, hogy megszerezze Washingtonból El Greco, Brüsszelből Jordaens, Svájcból Cranach, és Németországból Van Dyck Márton-ábrázolását.

A kész szöveget dr. Prokopp Mária, az egyik legnevesebb magyar művészettörténész lektorálta, a tervezését a több nívós díjjal rendelkező Sellyei Tamás Ottóra bízták. Az előszót a szombathelyi püspök és a tours-i érsek írják. Az európai mércével mérhető könyv megjelentetésénél az is presztízsértékkel bír, hogy fő médiatámogatója a Duna TV, mely tavaly a világ legjobb kulturális csatornája díjat nyerte.

(Vas Népe, 2000. augusztus 16.)

Szombathely és egész Európa, 1997-ben ünnepelte Szent Márton halálának tizenhatodik centenáriumát. Szombathely a 2000. évben is a savariai születésű legionáriusra és tours-i püspökre emlékezett Lőrincz Zoltán könyvével. A kömyv kemény kötésű és védőborítója is van. A szombathelyi püspök és a tours-i érsek előszava után a szöveg kilenc, különböző terjedelmű fejezetben foglalkozik a szenttel. Az egyes fejezetek Szent Márton történetének egy-egy eseménye, széleskörű kultuszának valamely mozzanata köré fonódnak.

(Ars Hungarica, 2001/1)

Lőrincz Zoltán: Saint Martin dans l’art en Europe

(A Szent Márton, Savaria szülötte című könyv francia nyelvű változata, amelyet a B. K. L. Kiadó és a tours-i C. L. D. Kiadó közösen jelentetett meg Franciaországban)

Franciaországban ez az első ilyen jellegű kiadvány. Lőrincz Zoltán könyvét nem egy Szent Mártonról szóló életrajz megírására szánta. Hasonló művekből nincs hiány. Célja az volt, hogy a művészi alkotásokon keresztül mutassa be az embert és a szentet, személyiségét és csodáit, felebaráti szeretetének jelentőségét, és felhívja figyelmünket evangelizációjának hatásaira, melyek 13. apostollá, misszionáriussá és mártírrá avatták "anélkül, hogy megölték volna", ahogy erről egy felirat tanúskodik a Marne megyei Courtisols-ban.

A szerző figyelme az építészeten, szobrászaton túl, valamint a vallási tárgyak, relikviák, zászlók, papi ornátusok finom leírásán kívül a műtárgyak történelmi jelentőségére is kiterjed. Példaként csak Simone Martini-nak az assisi Szent Ferenc-bazilika alsó templomában látható freskóiról adott részt említem.

A Szent Márton-i mű jelentőségének értékelésében, s a tevékenységéhez kötődő helyek földrajzi elhelyezésében nagy segítséget nyújtott volna egy Közép-Európa térkép, hiszen ennek csak fontosabb városait ismerjük. Ez persze mellékes megjegyzés, mivel a könyv vitathatatlan érdeme a kíváló minőségű képanyagot bemutató gazdag illusztráció.

(Jean Moreau)

A francia nyelvű Márton-könyv megjelenésének tiszteletére a tours-i Szent Márton-bazilikában rendeztek ünnepet, amelynek vendégei voltak: dr. Lőrincz Zoltán művészettörténész, Németh József fotós és a B.K.L. Kiadó vezetője, Boda László. A könyvbemutató után megnyitották Németh József fotókiállítását, ahol nemcsak a Szent Márton-kultuszhoz kapcsolódó képei láthatók, hanem Szombathely egyházi emlékeiről készült fotói is.

( Vas Népe, 2001. november 24.)

- 1 -
  
- 2 - (3 »)
9700 Szombathely, Katona József u. 10.
Telefon: 94/327 962 :: Fax: 94/789 899 :: E-mail: bklkiado@bklkiado.hu
Powered by Innoweb
info@inno-web.hu